• Logistická řešení

  Logistické služby, individualizovaná logistická řešení

  Poskytujeme individualizovaná logistická řešení „ z výroby až ke konečnému spotřebiteli“. Naším základním principem, který nás odlišuje od většiny konkurenčních společností je orientace na zákaznická na míru vytvořená řešení. V rámci naší skupiny jsme schopni nabídnout komplexní škálu služeb podporovaných vlastním softwarem. Po provedení analýzy potřeb zákazníka navrhneme novou optimalizovanou strukturu. Zákazník získá veškeré dostupné informace o jednotlivých procesech a jejich nákladech. Vzájemná informovanost a důvěra je cesta k úspoře nákladů, kterou Vám nabízíme.

  Logistická řešení – nejen skladování

  Příjem, kontrola kvality a úplnosti zboží, skladování a evidence zboží
  Převzetí zboží od dodavatele je doprovázeno kontrolou dokumentace, fyzickou kontrolou kvality a úplnosti přejímaného zboží, prováděnou v zájmu oboustranně prospěšné spolupráce zákazníka a poskytovatele služeb; uskladnění zboží a evidence zboží je prováděna v souladu s požadavky zákazníka

  Označování, balení, foliování a kompletace zboží

  Inventarizace zboží
  Provádíme pravidelné inventury zboží ve spolupríci s klientem minimálně 2 x ročně a zároveň naše interní inventury minimállně jedenkrát týdně! Součinnost s auditory zákazníka je samozřejmostí.


  Distribuce zboží

  Samozřejmou součástí našich logistických řešení je dodávka zboží ke konečným spotřebitelům.